Oferta
Promocje

Trodat printy 3912

Pieczątka automatyczna Trodat printy 3912 Pieczątka prostokątna Wymiar odbicia 48 x 18 mm Możliwa ilość linii na polimerze: min 1…

Trodat printy 3912


więcej »

Cena: 35,00 zł


Co powinna zawierać pieczątka


Na wstępie należy zaznaczyć, że żadne obowiązujące przepisy prawa nie wprowadzają wprost obowiązku posiadania pieczątki firmowej.  Przepisy określają jedynie warunki dotyczące pieczęci używanych przez organy państwowe.


W praktyce jednak, posiadanie pieczątki staje się po prostu niezbędne, a w wielu przypadkach również wygodne. Będzie tak np. przy zakładaniu rachunku bankowego, kiedy to bank wymaga oznaczenia dokumentów firmową pieczątką. Będzie ona nam również potrzebna przy sporządzaniu dokumentów do ZUS czy też potwierdzeniu okresu ubezpieczenia w książeczkach  ubezpieczeniowych pracowników,  na deklaracjach podatkowych i w zasadzie na wszystkich wychodzących z firmy pismach i dokumentachOczywiście brak pieczątki np. na dokumentach podatkowych nie odgrywa znaczenia prawnego, jeżeli wymagane przepisami dane zostaną ujawnione na dokumencie w inny sposób.


Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności firmy decydują się na wyrobienie pieczątki, a niejednokrotnie kilku pieczątek zawierających różne dane w zależności od potrzeb. Zatem to, co znajdzie się na pieczątce zależy zależy przede wszystkim od nas samych.


Poniżej przedstawiamy standardowe dane zamieszczane na pieczątkach:


Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą


Jeżeli przedsiębiorca posiada kilka miejsc prowadzenia działalności powinien podawać adres główny (w przypadku osoby fizycznej: miejsce zamieszkania, w przypadku osób prawnych i spółek cywilnych - siedzibę)  oraz dodatkowo miejsce prowadzenia działalności (np. adres swojej filii).


W przypadku spółek Prawa Handlowego powinno się na pieczątce również znaleźć:

Powinno, ale nie musi, gdyż tak jak napisaliśmy wcześniej, to co znajdzie się na pieczątce zależy przede wszystkim od nas samych, dlatego warto zastanowić się nad zawarciem na pieczątce również takich danych jak:

czyli, danych ułatwiających możliwości kontaktu z Państwa firmą.


Pieczątka Lekarza Weterynarii


Prawidłowa pieczątka lekarza weterynarii musi spełniać wymogi określone w art.10 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. (O zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Dz.U. z 1991 r. Nr 8 poz.27; zm. z 1995 r. Nr 120 poz.576). Informacje nt. jednolitego wzoru pieczątki lekarza weterynarii można znaleźć również w Uchwale Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynarynej z dnia 29.11.1997 r.


Pieczątka musi mieć kształt prostokąta o wymiarach nie większych niż 60 mm szerokości, oraz 25 mm wysokości.


Pisane poziomo:


Pisane pionowo:

Numer prawa wykonywania zawodu, w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, pogrubione. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność.


Pieczątki Lekarskie


Oferujemy Państwu wykonanie pieczątki lekarskiej a także innych medycznych zgodnie z zaleceniami i wymaganiami obecnych przepisów. Poniżej treść Uchwały regulującej zawartość takiej pieczątki.

Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej

§1

1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

imię i nazwisko,

tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo"lekarz dentysta" ("lek. dent."),

numer prawa wykonywania zawodu,

posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

tytuł i stopień naukowy,

umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,

numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,

numer telefonu,

adres.

§ 2.

Lekarze i lekarze dentyści dostosują treść pieczątek do wymogów niniejszej uchwały nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Twój koszyk
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Zamówienia telefoniczne

Mogą Państwo zamówić pieczątki także
w sposób tradycyjny:


Telefonicznie:
71 343 59 28, 71 785 55 23


Przez Gadu-gadu:
21313055


Przez e-mail:
sklep@pieczatkiwroclaw.pl

Porady

Regulamin | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Formularz reklamacyjny | Formularz odstąpienia od umowy
Pieczątki, Pieczątka, Pieczątki Wrocław, Pieczatki Wroclaw, pieczątki stemple Wrocław, wyrób pieczątek Wrocław, Wrocław tanie pieczątki, Pieczątki kieszonkowe, Pieczątki firmowe, datowniki, Pieczątki Wrocław Krzyki, Pieczątki Wrocław Fabryczna, Pieczątki Wrocław Stare Miasto, Pieczątki Wrocław Śródmieście, Pieczątki Wrocław Psie Pole.